Hội nghị toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05

THỨ TƯ, 16/05/2018 18:23:11

Sáng 16.5, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị (khóa XII) về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh
Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ; Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư; Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Văn Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương dự. Dự hội nghị còn có lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương; đại diện Ban Chỉ đạo, Bộ phận tham mưu giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05 ở Trung ương, các địa phương, đơn vị.

Tại điểm cầu của Hải Dương, các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dự. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới các điểm cầu cấp huyện.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đánh giá một số kết quả quan trọng đã đạt được trong thực hiện Chỉ thị 05. Nhiều cấp ủy đã lựa chọn khâu đột phá, lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm, đề ra kế hoạch, phân công trách nhiệm cho các cán bộ thường vụ cấp ủy. Đổi mới lề lối, tác phong làm việc, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực...

Tuy nhiên, còn không ít cơ quan, đơn vị, địa phương vẫn còn tình trạng lúng túng trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05. Vẫn còn tình trạng hình thức, chiếu lệ, thiếu kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện; tinh thần tự phê bình, phê bình vẫn còn yếu... Do đó, các đơn vị, địa phương cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực, lâu dài của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái, hoạt động của các thế lực thù địch, chống phá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bôi xấu, hạ thấp uy tín lãnh tụ. Từ nay đến dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Bác Hồ cần tập trung làm tốt việc phát động phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo tư tưởng của Bác trong toàn hệ thống chính trị và nhân dân; tạo nên phong trào trong toàn xã hội về tình thương yêu đồng bào, đồng chí theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. Để học tập và làm theo Bác trở thành ý thức tự giác, thói quen, đòi hỏi mỗi cán bộ đảng viên trong từng suy nghĩ, hành động đều phải đặt mình vào vị trí là “công bộc”, là “đầy tớ” của nhân dân. Cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị, chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, làm lướt hoặc thiếu quan tâm, triển khai một cách hình thức. Kiên quyết xử lý theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước những cán bộ, đảng viên có sai phạm, tham nhũng, tiêu cực...
THU MINH

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu