Gia Lộc cần huy động các nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững

THỨ TƯ, 17/07/2019 18:51:05

​Sáng 17.7, đồng chí Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại Gia Lộc tham dự Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện Gia Lộc khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.


Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vũ Văn Sơn phát biểu tại Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện Gia Lộc khóa XIX
Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vũ Văn Sơn biểu dương những kết quả, thành tích huyện đạt được thời gian qua, trong đó có vai trò quan trọng của HĐND huyện, đồng thời chỉ ra một số hạn chế trong phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian tới của huyện rất nặng nề, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị HĐND huyện Gia Lộc tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát của HĐND và các ban HĐND huyện. Đổi mới hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp; nắm chắc tình hình đời sống nhân dân trên địa bàn; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Gia Lộc cần huy động các nguồn lực, phát huy các lợi thế để đưa địa phương phát triển nhanh, bền vững. Huyện phải đặc biệt coi trọng công tác xây dựng quy hoạch để bảo đảm quy hoạch có chất lượng tốt, khả thi. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính...

Tại kỳ họp này, HĐND huyện thông qua báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm; báo cáo quyết toán ngân sách năm 2018; tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 và một số nội dung khác. 
THẾ ANH

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu