Đoàn cán bộ tỉnh Nam Định học tập kinh nghiệm tại Hải Dương

THỨ SÁU, 11/01/2019 14:10:04

Đoàn cán bộ tỉnh Nam Định do đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn học tập kinh nghiệm về phát triển nông nghiệp tại Hải Dương.


Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định trao đổi tại buổi làm việc

Ngày 11.1, đoàn cán bộ tỉnh Nam Định do đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn làm việc tại Hải Dương về kinh nghiệm xây dựng mô hình phát triển sản xuất, tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM).

Đồng chí Nguyễn Anh Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành tiếp và làm việc với đoàn.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Anh Cương đã giới thiệu khái quát với đoàn về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Hải Dương năm 2018. Đồng chí nêu bật những thành tựu của Hải Dương trong xây dựng NTM, đặc biệt là các quyết sách, chủ trương cùng những cơ chế, chính sách của tỉnh trong xây dựng các mô hình phát triển sản xuất, tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng NTM; kết quả thực hiện Kế hoạch hành động "Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững", Đề án "Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2016-2020" và một số đề án phát triển sản xuất nông nghiệp của tỉnh... 


​Đồng chí Nguyễn Anh Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giới thiệu về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Hải Dương năm 2018 

Tại buổi làm việc, cán bộ hai tỉnh trao đổi về kinh nghiệm, giải pháp, những vấn đề thực tiễn phát sinh trong quá trình xây dựng các mô hình phát triển sản xuất, tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng NTM. Cách làm của Hải Dương trong chuyển đổi đất trồng lúa sang trồng cây rau màu, cây lâu năm; kinh nghiệm quy hoạch các vùng sản xuất chuyên canh; cơ chế hỗ trợ dành cho sản xuất nông nghiệp của tỉnh, của các huyện, thành phố, thị xã; kinh nghiệm thực tiễn trong xử lý các vi phạm xây dựng nhà tạm trên đất nông nghiệp, đất chuyển đổi...

Cùng ngày, đoàn cán bộ tỉnh Nam Định đã đi thăm một số mô hình sản xuất rau sạch trong nhà màng, nhà lưới, nuôi cá "sông trong ao" và chuyển đổi cây trồng tiêu biểu trong tỉnh.

NGỌC HÙNG

 

 

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu