Công an tỉnh giảm 4 đơn vị cấp phòng

THỨ TƯ, 03/10/2018 06:00:26

Ngày 1.10, Công an tỉnh công bố các quyết định của Bộ trưởng Công an, Giám đốc Công an tỉnh về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ.

Theo đó, Công an tỉnh giải thể Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm; sáp nhập Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ vào Phòng Tổ chức cán bộ; hợp nhất Phòng Công tác chính trị với Phòng Công tác Đảng và công tác quần chúng thành Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị. Hợp nhất Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ-đường sắt và Phòng Cảnh sát đường thủy thành Phòng Cảnh sát giao thông. Thành lập Phòng An ninh đối ngoại trên cơ sở Phòng Bảo vệ chính trị; thành lập Phòng An ninh đối nội trên cơ sở Phòng Chống phản động và chống khủng bố. Đổi tên Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ II thành Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ; Phòng Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thành Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; Phòng Hậu cần - kỹ thuật thành Phòng Hậu cần; Phòng Cảnh sát kinh tế thành Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu. Không giao việc truy nã tội phạm cho đơn vị nào chuyên trách. Tất cả các phòng cảnh sát, Công an các huyện đều thực hiện nhiệm vụ này.

Sau khi sắp xếp, Công an tỉnh có 26 đơn vị cấp phòng và 12Công an các huyện, thị xã, thành phố, giảm 4 đơn vị cấp phòng.
PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu