Chú trọng công tác đối ngoại của Đảng trong tình hình mới

THỨ BA, 09/07/2019 19:06:30

Trong 6 tháng đầu năm, công tác thông tin đối ngoại từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục được chú trọng, đổi mới.


Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tỉnh triển khai nhiệm vụ thời gian tới
Chiều 9.7, triển khai nhiệm vụ từ nay đến cuối năm, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh yêu cầu các ngành thành viên tập trung đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị số 32 CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng trong tình hình mới. Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trên không gian mạng; nâng cao chất lượng dự báo, hiệu quả công tác đấu tranh phản bác thông tin sai sự thật của các thế lực thù địch. Chủ động phòng ngừa, hạn chế những sơ hở, không để các thế lực thù địch xâm nhập hệ thống thông tin gây tổn hại uy tín của Đảng và Nhà nước. Đẩy mạnh tuyên truyền và tham gia các sự kiện xúc tiến đầu tư, thương mại, góp phần quảng bá hình ảnh Hải Dương đến cộng đồng quốc tế... 

Trong 6 tháng đầu năm, công tác thông tin đối ngoại từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục được chú trọng, đổi mới. Các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan báo, đài đã chủ động triển khai, thực hiện, phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu về các hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế phát triển văn hóa - xã hội, hợp tác đầu tư, bảo đảm an ninh - quốc phòng... Tỉnh thường xuyên trao đổi, giới thiệu về tiểm năng kinh tế, đầu tư, văn hóa với bạn bè quốc tế thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, giao lưu văn hóa, nghệ thuật, các giải thi đấu thể thao quốc tế...
NGỌC HÙNG

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu