Chính phủ hành động, kiến tạo với nông dân

CHỦ NHẬT, 08/04/2018 10:05:12

“Xây dựng Chính phủ hành động, kiến tạo, liêm chính, phục vụ phát triển và phục vụ nhân dân…”.

Đó là thông điệp mạnh mẽ của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đưa ra trong phiên họp thường kỳ của Chính phủ thảo luận về vấn đề hoàn thiện thể chế trước khi thảo luận các vấn đề kinh tế - xã hội diễn ra trong hai ngày 1 - 2.6.2016. Tinh thần này được người đứng đầu Chính phủ nêu lên trong các cuộc đối thoại, trao đổi, gặp mặt giới trí thức, công nhân và ngày mai 9.4 là nông dân…
    
Tinh thần xây dựng Chính phủ hành động, kiến tạo, liêm chính, phục vụ phát triển và phục vụ nhân dân ngay sau đó đã tạo nên hiệu ứng lan tỏa rộng rãi, tạo sự tin tưởng của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, điều hành của Chính phủ… Ngay sau đó không lâu, Thủ tướng Chính phủ đã trực tiếp đối thoại, làm việc với giới doanh nhân, trí thức, công nhân…

Tinh thần này sẽ được tiếp tục lan tỏa trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn khi ngày mai 9.4, Thủ tướng Chính phủ sẽ có cuộc đối thoại với nông dân được tổ chức tại Hải Dương.

Tại phiên chất vấn chiều 18.11.2017 của kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV, trả lời câu hỏi của đại biểu Quốc hội về giải pháp của Chính phủ mang tính đột phá trong nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định việc thực hiện Nghị quyết 26 của Trung ương về lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn được Đảng và Nhà nước quan tâm đặc biệt. 

Nhiều chương trình mục tiêu quốc gia, như xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo… được tổ chức thực hiện mạnh mẽ, kịp thời. Tuy nhiên, Thủ tướng nhìn nhận: “Dù có nhiều tiến bộ trong triển khai Nghị quyết 26, nông nghiệp, nông dân và nông thôn vẫn còn bất cập xảy ra…”, hơn 70% dân số sống ở nông thôn, còn chênh lệch giàu nghèo...

Thủ tướng nhấn mạnh: “Chìa khóa” của tái cơ cấu nông nghiệp nằm ở nông dân, từ nhận thức, tư duy đến hành động, hạ tầng. Cần có những giải pháp để cho nông dân phải là chủ thể. Sắp tới, Chính phủ phối hợp với Hội Nông dân tổ chức đối thoại với nông dân để tìm ra lối đi, cách làm mới ở nông thôn. 

Thủ tướng cũng khẳng định, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo mạnh mẽ tái cơ cấu nông nghiệp, nhất là ngành trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, đồng thời đẩy mạnh đào tạo nhân lực ở nông thôn. Thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia cũng như các chương trình mục tiêu khác, xây dựng văn hóa nông thôn, tình làng nghĩa xóm, bảo đảm môi trường sống ở nông thôn.

Một cuộc đối thoại với nông dân như mong muốn của bao cán bộ, hội viên, nông dân nay đã được thực hiện. Nhiều vấn đề khó khăn, vướng mắc, tâm tư, nguyện vọng của nông dân, Hội Nông dân sẽ được gửi tới người đứng đầu Chính phủ thông qua cuộc đối thoại…
ĐÔNG HUỆ

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu