Chấm dứt chạy chọt, tiêu cực trong thi tuyển công chức

THỨ BA, 15/01/2019 15:26:10

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh mục tiêu này tại hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ của ngành nội vụ năm 2019 ngày 15.1.

Theo Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, phải kiên quyết thực hiện tinh giản biên chế các cơ quan theo tỷ lệ, lộ trình đã đề ra
Phó Thủ tướng nhấn mạnh năm 2019 yêu cầu công tác tổ chức bộ máy nhà nước công vụ, cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đặt ra hết sức nặng nề.

Vì vậy, ngành nội vụ phải khắc phục ngay việc chậm thể chế hóa các quy định về quản lý cán bộ công chức, viên chức, nhất là công tác quy hoạch bổ nhiệm, đánh giá, kỷ luật.

Loại bỏ công chức làm việc kém hiệu quả

Theo đó, sớm rà soát vướng mắc trong công tác quản lý cán bộ công chức, viên chức. Đặc biệt lưu ý việc sắp xếp việc làm, bảo đảm khoa học, chính xác, làm cơ sở cho việc tuyển dụng, bổ nhiệm, thực hiện chế độ tiền lương theo Nghị quyết trung ương 7.

Phó thủ tướng yêu cầu ngành cần kiên quyết thực hiện tinh giản biên chế các cơ quan theo tỷ lệ, lộ trình đã đề ra.

Thực hiện tinh giản biên chế đồng bộ với các giải pháp khác để nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, chấn chỉnh ngay từ khâu tuyển dụng đến đánh giá cán bộ công chức, viên chức.

Kiên quyết sàng lọc, miễn nhiệm, thay thế với những người làm việc kém hiệu quả, đề xuất các giải pháp xử lý việc thiếu biên chế giáo viên, nhân viên y tế, nhất là các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

Nâng cao công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, phòng ngừa vi phạm trong công tác cán bộ. Kiểm tra các địa phương có biểu hiện không chấp hành nghiệm kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu dự hội nghị tại điểm cầu Hải Dương
Không để nợ đọng văn bản

Lưu ý Bộ Nội vụ về yêu cầu với công tác tổ chức bộ máy nhà nước công vụ, cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong năm 2019 hết sức nặng nề.

Phó Thủ tướng đề nghị cán bộ công chức, viên chức toàn ngành đoàn kết, nỗ lực sáng tạo, triển khai toàn diện các nhiệm vụ.

Về mặt thể chế hoàn thiện các dự án luật, pháp lệnh, và các đề án trong chương trình công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng giao.

Đặc biệt chú ý các dự án Luật Cán bộ công chức, Luật Viên chức, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Thi đua khen thưởng. Đồng thời trình Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn thi hành các luật, nghị quyết của Quốc hội.

"Cần bảo đảm chất lượng, tiến độ, chấm dứt thực trạng nợ đọng văn vản, xin chuyển và rút khỏi chương trình công tác", Phó thủ tướng yêu cầu.

Khi xây dựng các đề án cần tổng kết, đánh giá thực tiễn, bảo đảm khả thi, phù hợp, các giải pháp mang tính đột phá, bám sát định hướng, đổi mới trong các nghị quyết gần đây của trung ương như chế độ hợp đồng có thời hạn với viên chức, thu hút người tài vào hoạt động công vụ.

Về công tác cải cách hành chính, theo Phó Thủ tướng, cần tiếp tục đôn đốc thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, phát huy vai trò là cơ quan thường trực. Phối hợp các bộ, ngành tham mưu Chính phủ xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu lực hiệu quả.

Đối với việc đẩy mạnh chủ trương sáp nhập các cơ quan trong bộ máy hành chính cấp tỉnh, đã có 15 tỉnh đã sáp nhập 185 phòng, ban cấp huyện.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cho rằng việc triển khai thời gian qua chưa thống nhất, Bộ Nội vụ cần có văn bản hướng dẫn cụ thể không để địa phương này làm kiểu này, địa phương kia làm kiểu khác, phải đảm bảo tính đồng bộ, để thống nhất quản lý từ trên xuống.

Chẳng hạn, có địa phương sáp nhập Sở Tài nguyên - Môi trường với Sở Khoa học - Công nghệ, trong khi địa phương khác lại sáp nhập Sở Giáo dục và Đào tạo với Sở Khoa học - công nghệ.

Đây là vấn đề Bộ Nội vụ cần sớm nghiên cứu để đưa ra đề xuất cho mạch lạc, bảo đảm khoa học, đồng bộ, tập trung trong quản lý, lãnh đạo.
Theo Tuổi trẻ

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu