CDC Hải Dương cần báo cáo thông tin về dịch trước 17 giờ hằng ngày

THỨ HAI, 01/02/2021 20:09:58

Đồng chí Nguyễn Quang Phúc, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền đề nghị CDC Hải Dương báo cáo thông tin về dịch trước 17 giờ hằng ngày để thuận lợi cho các cơ quan tuyên truyền.


 Đồng chí Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền phát biểu tại cuộc họp

Chiều 1.2, tại cuộc họp thống nhất kế hoạch tuyên truyền phòng chống dịch (PCD) Covid-19 trong tình hình mới, đồng chí Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền (Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh) đề nghị các thành viên tiểu ban hãy coi đây là việc của nhà, việc phải làm trong tình hình hiện nay.
Đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi, đầy đủ, phản ánh sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh và sự phối hợp tích cực của nhân dân. Qua tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức, kiến thức phòng ngừa dịch; đấu tranh với các thông tin sai lệch. Các cơ quan báo, đài tuyên truyền thường xuyên, liên tục trên các nền tảng, phương tiện; biểu dương các điển hình, người tốt, việc tốt, sự hy sinh thầm lặng của đội ngũ y tế, quân đội, công an, tình nguyện viên; phê phán những việc lơ là, chủ quan phòng dịch. Tính toán phương án thành lập các tổ tuyên truyền, ứng trực tại các vùng dịch.

Ngành thông tin và truyền thông rà soát, cảnh báo để nhân dân nhận biết những thông tin thất thiệt. Chỉ đạo đài phát thanh, trung tâm văn hóa cấp huyện tăng cường tuyên truyền các chỉ thị, văn bản của Chính phủ, của tỉnh về PCD.

Để có thông tin chính xác, kịp thời, đề nghị CDC Hải Dương có báo cáo trước 17 giờ hằng ngày. Trưởng tiểu ban sẽ chuyển thông tin này đến các thành viên để kịp thời tuyên truyền, định hướng. Đề nghị các thành viên trước 7 giờ 30 ngày 2.2 đóng góp ý kiến vào kế hoạch để Tiểu ban tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh. Trong đó nêu rõ các khó khăn, đề xuất, các việc cụ thể cần thực hiện trong việc tuyên truyền.

Trước đó, đại diện một số đơn vị cho biết đã tuyên truyền tổng lực trên nhiều hình thức, cập nhật kịp thời, bám sát các chỉ đạo, khai thác từ nhiều nguồn thông tin. Tuy vậy, cần có đầu mối thông tin cung cấp để báo chí có số liệu chính xác, kịp thời. Do số liệu cung cấp hằng ngày chậm nên khó khăn trong truy vết, khoanh vùng.

Để phục vụ công tác PCD, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh đã thành lập 4 Tiểu ban: An ninh trật tự, Tuyên truyền, Hậu cần và tổ chức cách ly, Chuyên môn PCD bệnh Covid-19 tỉnh. Trong đó, Tiểu ban Tuyên truyền do đồng chí Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là Trưởng Tiểu ban; 3 phó tiểu ban và 14 thành viên. Tiểu ban có kế hoạch tuyên truyền; cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh cho các cơ quan truyền thông; triển khai tuyên truyền về tình hình dịch bệnh và các biện pháp PCD bệnh Covid-19 của tỉnh.

TIẾN HUY

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu