Tăng mức chi chế độ dinh dưỡng cho huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao

THỨ NĂM, 29/08/2019 09:25:14

Hiện mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng cho huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) thể thao thành tích cao không còn phù hợp với thực tế.

Đồng chí Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đọc Tờ trình về việc ban hành Quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng cho huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh
UBND tỉnh đề xuất tăng mức chi để góp phần duy trì và giữ vững thành tích tốp đầu các tỉnh có phong trào thể dục thể thao mạnh nhất toàn quốc.

Không còn phù hợp

Hiện nay, mức chi chế độ dinh dưỡng và tiền thuê phòng nghỉ đối với VĐV, HLV thể thao thành tích cao của tỉnh Hải Dương được thực hiện theo Quyết định số 1474/QĐ-UBND ngày 29.6.2012 của UBND tỉnh. Mức chi cụ thể từ 90.000 đồng đến 200.000 đồng/ngày/người tùy theo đối tượng HLV, VĐV và các giải đấu.

Sau 7 năm triển khai thực hiện, đến nay, một số định mức chi chế độ dinh dưỡng đối với VĐV, HLV thể thao thành tích cao của tỉnh đã không còn phù hợp với tình hình thực tế do sự biến động tăng về chỉ số giá tiêu dùng, mức lương cơ sở, giá cả thực tế…

Để tiếp tục duy trì và giữ vững thành tích tốp đầu các tỉnh có phong trào thể dục thể thao mạnh nhất toàn quốc; đồng thời bảo đảm thực hiện đúng quy định theo Thông tư số 61/2018/TTBTC ngày 26.7.2018 của Bộ Tài chính, UBND tỉnh đề xuất tăng mức chi chế độ dinh dưỡng đối với HLV, VĐV thể thao thành tích cao cấp tỉnh và cấp huyện.

Mức chi cao nhất 290.000 đồng/người/ngày

Theo đề xuất, mức chi cao nhất lên đến 290.000 đồng/người/ngày. Cụ thể như sau: Mức chi chế độ dinh dưỡng trong thời gian tập luyện thường xuyên năm 2020 là 195.000 đồng/người/ngày đối với đội tuyển tỉnh; 155.000 đồng đối với đội tuyển trẻ tỉnh và 120.000 đồng đối với đội tuyển năng khiếu các cấp. Từ năm 2021 trở đi, mức chi chế độ dinh dưỡng trong thời gian tập luyện thường xuyên cho các đội tuyển lần lượt là 220.000 đồng, 175.000 đồng và 130.000 đồng. Mức chi chế độ dinh dưỡng trong thời gian thi đấu năm 2020 là 270.000 đồng/người/ngày đối với đội tuyển tỉnh; 195.000 đồng đối với đội tuyển trẻ tỉnh và 195.000 đồng đối với đội tuyển năng khiếu các cấp. Từ năm 2021 trở đi, mức chi chế độ dinh dưỡng trong thời gian thi đấu cho các đội tuyển lần lượt là 290.000 đồng, 220.000 đồng và 220.000 đồng.

Đối với hoạt động tập luyện, huấn luyện ở nước ngoài, mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với VĐV, HLV cân đối trong khuôn khổ dự toán ngân sách nhà nước chi cho sự nghiệp thể dục thể thao được cấp có thẩm quyền thông báo đầu năm. Trong thời gian tập luyện ở nước ngoài, HLV, VĐV không được hưởng chế độ theo quy định này.

Đối với đội tuyển cấp huyện, trong thời gian tập trung tập luyện thường xuyên và quá trình thi đấu, căn cứ ngân sách cấp huyện theo hạn mức hàng năm, được áp dụng chi bằng mức chi của đội tuyển năng khiếu các cấp.
PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu