• Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 18.10?

  3 tháng trước

  Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 18.10?

  Văn phòng Tỉnh ủy: Chuyên nghiệp hóa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, Lãng phí thiết chế văn hóa, thể thao... là những nội dung chính đăng trên báo Hải Dương số ra ngày 18.10.

 • Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 3.8?

  5 tháng trước

  Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 3.8?

  Hướng tới Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc: Chạy đua luyện tập; Vấn nạn dạy thêm, học thêm dịp hè... là những nội dung chính đăng trên báo Hải Dương số ra ngày 3.8.

 • Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 27.6?

  6 tháng trước

  Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 27.6?

  Cập rập vụ mùa; Phạt Bệnh viện Đa khoa tỉnh 200 triệu đồng vì xả thải không phép... là những nội dung chính đăng trên báo Hải Dương số ra ngày 27.6.

 • Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 10.5?

  8 tháng trước

  Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 10.5?

  Bầu bổ sung 2 Ủy viên Ban Bí thư khóa XII; Bất cập trong chính sách tiền lương.. là những nội dung chính đăng trên báo Hải Dương số ra ngày 10.5.

 • Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 9.5?

  8 tháng trước

  Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 9.5?

  Thảo luận Đề án xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp ngang tầm nhiệm vụ; Doanh nghiệp bắt tay nhà trường tìm nhân lực... là những nội dung chính đăng trên báo Hải Dương số ra ngày 9.5.

 • Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 8.5?

  8 tháng trước

  Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 8.5?

  Tập trung xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng; Sớm khắc phục hạn chế trong bổ nhiệm cán bộ... là những nội dung chính đăng trên báo Hải Dương số ra ngày 8.5.

 • Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 7.5?

  8 tháng trước

  Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 7.5?

  Cải tạo cảnh quan đôi bờ sông Hương phục vụ du lịch sinh thái; Sắp xếp lại tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế... là những nội dung chính đăng trên báo Hải Dương số ra ngày 7.5.

 • Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 4.5?

  8 tháng trước

  Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 4.5?

  Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp ngang tầm nhiệm vụ; Thanh niên tự thân vận động để khởi nghiệp... là những nội dung chính đăng trên báo Hải Dương số ra ngày 4.5.

 • Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 3.5?

  8 tháng trước

  Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 3.5?

  Nâng cao tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội; Người công giáo sống tốt đời, đẹp đạo... là những nội dung chính đăng trên báo Hải Dương số ra ngày 3.5.

 • Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 2.5?

  8 tháng trước

  Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 2.5?

  Tuyển sinh lớp 10 THPT: Cần sự định hướng đúng; BOT giúp sớm hoàn thiện hạ tầng giao thông... là những nội dung chính đăng trên báo Hải Dương số ra ngày 2.5.

 • Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 18.4?

  9 tháng trước

  Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 18.4?

  Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra đột xuất Sở Tài nguyên và Môi trường; Giảm điểm ưu tiên giữa các khu vực: Thí sinh người mừng, người lo... là những nội dung chính đăng trên báo Hải Dương số ra ngày 18.4.

 • Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 16.4?

  9 tháng trước

  Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 16.4?

  Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm việc tại Hải Dương; Nghèo nàn dịch vụ mùa lễ hội... là những nội dung chính đăng trên báo Hải Dương số ra ngày 16.4.

 • Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 13.4?

  9 tháng trước

  Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 13.4?

  Bộ Chính trị cho ý kiến về các đề án trình Hội nghị Trung ương 7 và kỷ luật cán bộ; Sẵn sàng cho Giải bóng chuyền vô địch quốc gia... là những nội dung chính đăng trên báo Hải Dương số ra ngày 13.4.

 • Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 11.4?

  9 tháng trước

  Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 11.4?

  Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra đột xuất 2 bộ phận "một cửa"; Mở rộng không gian thành phố... là những nội dung chính đăng trên báo Hải Dương số ra ngày 11.4.

 • Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 10.4?

  9 tháng trước

  Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 10.4?

  Thủ tướng đối thoại với nông dân; Chuyển biến sau kiểm điểm theo gợi ý ở Chí Linh... là những nội dung chính đăng trên báo Hải Dương số ra ngày 10.4.