• Trạm y tế cấp xã: Tổ chức và hoạt động chưa tương xứng

  1 năm trước

  Trạm y tế cấp xã: Tổ chức và hoạt động chưa tương xứng

  Là đầu mối chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân và triển khai nhiều chương trình mục tiêu y tế quốc gia nhưng cả tổ chức và hoạt động của các trạm y tế cấp xã hiện đều chưa xứng với vai trò.

 • Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 10.12?

  1 năm trước

  Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 10.12?

  Trạm Y tế cấp xã tổ chức và hoạt động chưa tương xứng, Ưu đãi giá điện cho công nhân ở trọ: Quy định đã có, vẫn khó thực hiện... là những nội dung chính đăng trên báo Hải Dương số ra ngày 10.12.