• Hải Dương tạo đột phá trong công tác đào tạo cán bộ

  1 tháng trước

  Hải Dương tạo đột phá trong công tác đào tạo cán bộ

  Với nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, đổi mới, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở Hải Dương thời gian tới sẽ có những đột phá, bảo đảm chất lượng, hiệu quả cao.

 • Vụ vải tạo đột phá

  5 tháng trước

  Vụ vải tạo đột phá

  Vượt lên những khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, vụ vải năm nay đang dần khép lại với nhiều dấu ấn tốt đẹp trong sản xuất và tiêu thụ.

 • Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

  6 tháng trước

  Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

  Sau 1 năm thực hiện phong trào xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, nhiều cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang tỉnh đã có những biện pháp thiết thực để đạt và vượt nhiều chỉ tiêu.

 • Tạo đột phá trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

  10 tháng trước

  Tạo đột phá trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

  Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, khoa học công nghệ gắn với đổi mới sáng tạo được thể hiện đậm nét trong dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.