• Mở rộng mô hình trồng cỏ lá gừng ven đê

  2 năm trước

  Mở rộng mô hình trồng cỏ lá gừng ven đê

  Hạt Quản lý đê huyện Thanh Hà đang tiếp tục mở rộng mô hình trồng cỏ lá gừng ven các tuyến đê tả sông Gùa và hữu sông Văn Úc dài gần 3 km đoạn qua các xã Thanh Sơn, Thanh Thủy, Vĩnh Lập...

 • Xây dựng xong 9 tuyến đê kiểu mẫu

  3 năm trước

  Xây dựng xong 9 tuyến đê kiểu mẫu

  Đến nay toàn tỉnh đã xây dựng xong 9 tuyến đê kiểu mẫu tại các huyện Tứ Kỳ, Thanh Hà, Nam Sách, Ninh Giang, Kim Thành, thị xã Chí Linh và TP Hải Dương.

 • Người con hết lòng với quê hương

  4 năm trước

  Người con hết lòng với quê hương

  Từ một vùng quê nghèo, đường sá đi lại khó khăn nhưng đến nay làng Bá Nha xã Hợp Đức (Thanh Hà) đã bứt phá vươn lên, diện mạo làng quê có nhiều khởi sắc.