• Học Bác gần dân, trọng dân

  5 tháng trước

  Học Bác gần dân, trọng dân

  Học Bác gần dân, tôn trọng nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân không phải là việc chỉ nói suông mà cần những kế hoạch hành động cụ thể.

 • Sinh hoạt chuyên đề theo Chỉ thị 05: Những giá trị từ thực tiễn

  5 tháng trước

  Sinh hoạt chuyên đề theo Chỉ thị 05: Những giá trị từ thực tiễn

  Thời gian qua, sinh hoạt chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

 • Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 17.5?

  5 tháng trước

  Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 17.5?

  Sinh hoạt chuyên đề theo Chỉ thị 05: Những giá trị từ thực tiễn; Thanh Hà gấp rút chuẩn bị cho Ngày hội vải thiều... là những nội dung chính đăng trên báo Hải Dương số ra ngày 17.5.

 • Giao lưu giáo viên lớp 1 dạy giỏi

  7 tháng trước

  Giao lưu giáo viên lớp 1 dạy giỏi

  Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức giao lưu giáo viên lớp 1 dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2018 - 2019 với sự tham gia của 60 giáo viên tiêu biểu của các huyện, thị xã, thành phố.