• Tập trung nguồn lực để đầu tư phục vụ mục tiêu phát triển của tỉnh

  2 tháng trước

  Tập trung nguồn lực để đầu tư phục vụ mục tiêu phát triển của tỉnh

  Việc đề xuất điều chỉnh tỷ lệ phân chia nguồn thu từ đất phải bám sát định hướng phát triển của tỉnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và chủ trương xuyên suốt là nâng cao giá trị sử dụng đất.

 • Phân chia nguồn thu từ đất thế nào?

  2 tháng trước

  Phân chia nguồn thu từ đất thế nào?

  Bên cạnh việc tạo động lực cho các địa phương phát triển trong giai đoạn qua, việc phân chia tỷ lệ phần trăm nguồn thu từ đất giữa các cấp ngân sách trên địa bàn Hải Dương vẫn còn bộc lộ những hạn chế.