• Kỷ cương từ việc nhỏ

  3 tháng trước

  Kỷ cương từ việc nhỏ

  Khi xây dựng nếp sống văn minh đô thị có nhiều việc phải làm, mà trước nhất cần tập trung giải quyết những hiện tượng phi văn hóa rất cụ thể đang diễn ra hằng ngày.

 • Đồng chí Lê Đình Long giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Dương

  8 tháng trước

  Đồng chí Lê Đình Long giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Dương

  Đồng chí Lê Đình Long, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông vận tải được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Dương.

 • Thảo luận nhiều vấn đề nóng

  1 năm trước

  Thảo luận nhiều vấn đề nóng

  Sáng 5.12, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nghe báo cáo kết quả thảo luận tổ ngày 4.12 và tiến hành thảo luận tại hội trường.