• Bao giờ ứng dụng chống dịch Covid-19 mới thành văn phòng “một cửa”?

  1 tháng trước

  Bao giờ ứng dụng chống dịch Covid-19 mới thành văn phòng “một cửa”?

  Theo Trung tâm Công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 quốc gia, ứng dụng mới này sẽ kế thừa tất cả những giá trị mà các ứng dụng trước đó đã có trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

 • Học cách thích ứng

  1 tháng trước

  Học cách thích ứng

  “Thích nghi với hoàn cảnh mới tồn tại được”-bài học này không mới nhưng có thể thấy trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp thì thích ứng là điều buộc phải làm.

 • Tăng cường kiểm soát dịch COVID-19 ở các tỉnh biên giới

  5 tháng trước

  Tăng cường kiểm soát dịch COVID-19 ở các tỉnh biên giới

  Việc tăng cường lực lượng phối hợp với cán bộ, chiến sỹ biên phòng có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn người dân vượt biên trái phép.