Thứ Ba, 28.03.2023 - 18:20:01

Thể thao

Hỗ trợ dinh dưỡng cho 165 vận động viên xuất sắc

Hỗ trợ dinh dưỡng cho 165 vận động viên xuất sắc

Ngày 28.3, Ủy ban Olympic Việt Nam (VOC) và Hiệp hội Paralympic Việt Nam (VPA) đã ký kết với Công ty Herbalife Nutrition tài trợ sản phẩm dinh dưỡng trong năm 2023 cho các vận động viên xuất sắc của Việt Nam.