• Start-up miệt mài tìm nhân sự

  2 tháng trước

  Start-up miệt mài tìm nhân sự

  Tài chính eo hẹp, chưa có kinh nghiệm tuyển dụng nhân sự khiến các doanh nghiệp khởi nghiệp gặp nhiều khó khăn.

 • Nhiều hỗ trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp

  1 năm trước

  Nhiều hỗ trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp

  UBND tỉnh phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hải Dương giai đoạn 2019- 2025" với nhiều chính sách hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân có dự án khởi nghiệp.

 • Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 8.8?

  1 năm trước

  Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 8.8?

  Đào tạo gắn với thị trường lao động; Xã Phượng Hoàng bàn giao công trình nước sạch không đúng quy định... là những nội dung chính đăng trên báo Hải Dương số ra ngày 8.8.