• Tăng định mức chi cho các kỳ thi

  1 tháng trước

  Tăng định mức chi cho các kỳ thi

  HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết quy định nội dung, định mức chi để chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

 • Đề xuất tăng gần 4,7 tỷ đồng chi tổ chức các kỳ thi

  2 tháng trước

  Đề xuất tăng gần 4,7 tỷ đồng chi tổ chức các kỳ thi

  Chiều 25.4, Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo về tờ trình, dự thảo nghị quyết quyết định phê duyệt nội dung, định mức chi tổ chức các kỳ thi áp dụng với giáo dục phổ thông.