Quy hoạch tỉnh phải có tầm nhìn dài hạn, đáp ứng yêu cầu phát triển từng giai đoạn

28/09/2021 19:01

Chiều 28.9, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị lần thứ 39 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị lần thứ 39 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo phương án, ý tưởng Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phát biểu kết luận nội dung trên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành phải trực tiếp tham gia vào công tác lập quy hoạch tỉnh với trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả cao nhất; tiếp tục nghiên cứu, tham gia ý kiến bằng văn bản vào bản quy hoạch để đơn vị tư vấn tiếp thu, hoàn thiện.

Lưu ý việc lập quy hoạch tỉnh đang bị chậm tiến độ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương cần tập trung, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công tác lập, điều chỉnh quy hoạch để tích hợp vào quy hoạch tỉnh. Công tác lập quy hoạch cũng không vì chạy theo tiến độ mà không bảo đảm chất lượng; phải bảo đảm yêu cầu, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; có tầm nhìn dài hạn, đáp ứng yêu cầu phát triển từng giai đoạn và có tính khả thi, trong đó trọng tâm là quy hoạch giai đoạn 2021-2030.

Lãnh đạo Công ty TNHH Tư vấn Roland Berger - đơn vị tư vấn báo cáo tại hội nghị

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu đơn vị tư vấn phải bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và chiến lược, triết lý phát triển của Hải Dương để làm rõ những tiềm năng riêng có, năng lực cạnh tranh nổi trội, tạo ra những giá trị khác biệt; bám sát quy hoạch vùng và tham khảo quy hoạch của các địa phương lân cận để có căn cứ đầy đủ, quy hoạch đồng bộ.

Đơn vị cũng phải thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, điểm nghẽn, cơ hội, thách thức và khó khăn do dịch bệnh Covid-19 đối với sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới. Quy hoạch phải định hình, cụ thể hóa các mục tiêu đến năm 2025, năm 2030 và đến năm 2050. Quy hoạch cần phân các vùng phát triển của Hải Dương nhỏ hơn để phát huy các tiềm năng, lợi thế đặc thù; bổ sung thêm trục phát triển Bắc-Nam theo sông Thái Bình.

Xác định trọng tâm, trọng điểm phát triển của Hải Dương là phát triển công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ; nông nghiệp là nền tảng phát triển bền vững, trong đó coi trọng giá trị sản xuất nông nghiệp để nâng cao đời sống người dân, xây dựng nông thôn Hải Dương phát triển theo hướng bền vững, môi trường trong lành. Bổ sung các loại hình dịch vụ mới, còn hạn chế như khám chữa bệnh, lưu trú... để phục vụ đời sống người dân và công nhân trong các khu, cụm công nghiệp.

Phát triển các đô thị trung tâm có tính chất lan tỏa, đô thị dịch vụ phục vụ công nghiệp, đô thị sinh thái bám sát các dòng sông, các vùng sản xuất nông nghiệp và đô thị nông thôn. Bổ sung quy hoạch các tuyến đường mới, các cảng nội địa và làm rõ hơn, phát huy lợi thế giao thông đường thủy nội địa...

Theo kế hoạch, chiều 29.9, Hội nghị lần thứ 39 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục làm việc.

HOÀNG BIÊN

(0) Bình luận
Quy hoạch tỉnh phải có tầm nhìn dài hạn, đáp ứng yêu cầu phát triển từng giai đoạn