Tổ chức các nghi lễ truyền thống mùa xuân tại Côn Sơn - Kiếp Bạc

THỨ BẢY, 29/01/2022 15:06:54

Để bảo đảm an toàn dịch bệnh, UBND tỉnh quyết định chỉ tổ chức các nghi lễ truyền thống mùa xuân tại khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc, không tổ chức phần hội.

Theo quyết định của UBND tỉnh, chỉ tổ chức các nghi lễ truyền thống mùa xuân tại Côn Sơn - Kiếp Bạc
Theo kế hoạch, sẽ tổ chức tưởng niệm 688 năm ngày viên tịch của Đệ Tam Tổ Trúc Lâm Huyền Quang tôn giả (1334 - 2022). Tuyên truyền quảng bá các giá trị của khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân dân trong việc thực hành, gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc. Duy trì và phục vụ nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân và du khách đối với các giá trị di sản văn hóa dân tộc tại khu di tích.

Các nghi lễ thực hiện theo đúng nghi thức truyền thống, tổ chức trang trọng, an toàn, tiết kiệm. Thực hiện “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” theo các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp.

Bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, cháy rừng, hỏa hoạn trong khu vực di tích; ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp mê tín, dị đoan.

Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá trước, trong, sau các hoạt động nghi lễ và trong suốt quá trình tỉnh phối hợp với tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang hoàn thiện hồ sơ khoa học trình UNESCO công nhận khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, chùa Thanh Mai nằm trong quần thể di tích và danh thắng Yên Tử là di sản thế giới.
 
NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH:

Tại Khu di tích Côn Sơn: 

Ngày 16.2 (16 tháng giêng âm lịch):

+ Nghi thức xin nước.

+ Lễ tưởng niệm 688 năm ngày viên tịch của Đệ Tam Tổ Trúc Lâm Huyền Quang tôn giả.

Ngày 17.2 (17 tháng giêng âm lịch): Lễ tế trên núi Ngũ Nhạc.

Ngày 23.2 (23 tháng giêng âm lịch): Lễ giỗ Đệ Tam Tổ Trúc Lâm Huyền Quang tôn giả.

2. Tại khu di tích Kiếp Bạc:

Ngày 10.2 (10 tháng giêng âm lịch): Lễ dâng hương.
TIẾN HUY

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu