Mạng xã hội phải gỡ bỏ nội dung vi phạm trong 3 giờ

THỨ NĂM, 08/03/2018 21:35:59

Chính phủ đã ban hành Nghị định 27/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng.

Theo đó, mạng xã hội phải bảo đảm người sử dụng đồng ý thỏa thuận sử dụng dịch vụ bằng phương thức trực tuyến thì mới có thể sử dụng các dịch vụ, tiện ích của mạng xã hội; có biện pháp bảo vệ bí mật thông tin riêng, thông tin cá nhân của người sử dụng. Mạng xã hội cũng phải có cơ chế loại bỏ nội dung vi phạm chậm nhất sau 3 giờ, từ khi phát hiện hoặc có yêu cầu.

Trang thông tin điện tử tổng hợp phải có quy trình để xác định phạm vi nguồn thông tin, kiểm tra thông tin trước và sau khi đăng tải; có cơ chế kiểm soát nguồn tin, bảo đảm thông tin tổng hợp đăng tải phải chính xác theo đúng thông tin nguồn. Tương tự như mạng xã hội, trang thông tin điện tử tổng hợp cũng phải có cơ chế phối hợp để có thể loại bỏ ngay nội dung vi phạm chậm nhất sau 3 giờ, từ khi phát hiện hoặc có yêu cầu.

Nghị định cũng chỉ rõ trang thông tin điện tử và mạng xã hội phải có ít nhất 1 nhân sự chịu trách nhiệm nội dung thông tin là người Việt Nam hoặc nếu là người nước ngoài thì phải có thẻ tạm trú còn thời hạn ít nhất 6 tháng.

Ngoài ra, hệ thống kỹ thuật thiết lập mạng xã hội phải có khả năng đáp ứng các yêu cầu về thực hiện đăng ký, lưu trữ thông tin cá nhân của thành viên; thực hiện xác thực người sử dụng dịch vụ thông qua tin nhắn gửi đến số điện thoại hoặc hộp thư điện tử khi đăng ký sử dụng dịch vụ hoặc thay đổi thông tin cá nhân; ngăn chặn hoặc loại bỏ thông tin vi phạm quy định khi có yêu cầu từ cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; thiết lập cơ chế cảnh báo thành viên khi đăng thông tin có nội dung vi phạm (bộ lọc).

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15.4.2018.

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu