Kiến nghị xử lý 42 văn bản vi phạm

THỨ NĂM, 11/10/2018 17:47:43

Qua kiểm tra, Sở Tư pháp kiến nghị UBND tỉnh, UBND cấp huyện xử lý 42 văn bản có dấu hiệu vi phạm.

Từ đầu năm đến nay, Sở Tư pháp đã giúp UBND tỉnh tự kiểm tra 19 văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành trong 6 tháng cuối năm 2017 và 11 văn bản quy phạm pháp luật ban hành trong 6 tháng đầu năm 2018. Qua kiểm tra đã phát hiện và kiến nghị xử lý 13 văn bản có dấu hiệu không phù hợp về nội dung, thể thức.

Sở cũng kiểm tra theo thẩm quyền 174 văn bản do HĐND, UBND cấp huyện ban hành, phát hiện và kiến nghị xử lý 29 văn bản có dấu hiệu vi phạm.
HÀ NGA

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu