Chung cư, khách sạn phải mua bảo hiểm cháy, nổ

THỨ BA, 13/03/2018 12:41:55

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 23/2018/NĐ-CP quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

Nghị định yêu cầu cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ như nhà chung cư, khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ từ 5 tầng trở lên; nhà trẻ, trường mẫu giáo có từ 100 cháu trở lên; cửa hàng xăng dầu có từ 1 cột bơm trở lên… phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tại các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm cháy, nổ.

Đối tượng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc là toàn bộ tài sản của cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ, gồm: nhà, công trình và các tài sản gắn liền với nhà, công trình; máy móc, thiết bị; các loại hàng hóa, vật tư. 

Các doanh nghiệp bảo hiểm sẽ không phải bồi thường trong các trường hợp như động đất hoặc những biến động khác của thiên nhiên; thiệt hại do biến cố về chính trị, an ninh và trật tự xã hội gây ra; thiệt hại do hành động cố ý gây cháy, nổ của người được bảo hiểm; thiệt hại đối với dữ liệu, phần mềm và các chương trình máy tính…

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15.4.2018.

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu