Chấn chỉnh tình trạng dựng rạp dưới lòng đường và đốt rơm rạ ảnh hưởng đến giao thông

THỨ SÁU, 20/04/2018 10:34:17

Vận động nhân dân không chiếm dụng lòng đường, không đốt rơm rạ ảnh hưởng đến an toàn giao thông...

UBND tỉnh yêu cầu Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu cấp huyện, cấp xã để vi phạm lòng đường, vỉa hè và phơi, đốt rơm rạ trên đường diễn ra phức tạp; báo cáo UBND tỉnh xử lý. Các cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân không chiếm dụng lòng đường, không đốt rơm rạ ảnh hưởng đến ATGT. UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã tuyên truyền người dân không chiếm dụng trái phép lòng đường, vỉa hè để dựng rạp khi có đám cưới, đám tang; không đốt rơm rạ trên đường, ven đường bộ làm mất trật tự, ATGT.
PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu