Xã Tam Kỳ: Hơn 24 ha rau màu ứng dụng mô hình tưới tiên tiến

THỨ BA, 12/12/2017 20:20:14

Vụ chiêm xuân 2017 - 2018, xã Tam Kỳ (Kim Thành) triển khai ứng dụng mô hình tưới tiên tiến, tiết kiệm vào sản xuất rau màu.

Theo đó, 24,3 ha rau màu tập trung tại khu đồng Cổng chợ, Mả may, Cửa chùa, Sau chùa thôn Nại Đông sẽ được ứng dụng hệ thống tưới nhỏ giọt gồm: bơm cao áp tự động, hệ thống lọc tạp chất, đường ống dẫn và thiết bị tạo giọt.

Mô hình trên góp phần giảm chi phí sản xuất, tiết kiệm sức lao động của nông dân, nâng cao năng suất trên 1 ha đất nông nghiệp. Kinh phí xây dựng mô hình do Nhà nước và nhân dân cùng làm.
PV

 

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu