Tứ Kỳ vớt bèo, vật cản trên các tuyến kênh

THỨ BẢY, 05/05/2018 10:00:15

Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện Tứ Kỳ đã huy động hơn 100 công nhân vớt 30.000 m2 bèo, vật cản trên các tuyến kênh.

Để chủ động chống úng cho hơn 7.000 ha lúa và gần 1.000 ha rau màu, Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện Tứ Kỳ đã huy động hơn 100 công nhân vớt 30.000 m2 bèo, vật cản trên các tuyến kênh Đồng Tràng, kênh T2 trạm bơm Cầu Dừa. Xí nghiệp cũng đã sửa chữa 25 trong tổng số 26 máy bơm tại các trạm bơm Đồng Tràng, Cự Lộc, Ngọc Sơn, Quảng Giang, Bình Hàn, Cầu  Dừa, Cống Gạch, Nguyên Giáp, Đồng Bông với tổng kinh phí hơn 400 triệu đồng; sửa chữa cánh cống, máy đóng mở cho 8 cống đóng xả ở các xã Tân Kỳ, Hà Thanh, Phượng Kỳ và Quang Khải. Ngoài ra, xí nghiệp cũng tu sửa 2 nhà máy trạm bơm Đò Neo và Quang Trung; chuẩn bị 490 m3 đất, 2.940 bao tải để chống sạt đê vùng nội đồng.

Huyện Tứ Kỳ hiện có 27 trạm bơm, điểm bơm tiêu úng với 117 máy.
TRẦN YẾN 

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu