Thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tại Bạch Đằng, Thượng Quận

THỨ BẢY, 14/12/2019 14:47:34

Ngày 13.12, đoàn thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao năm 2019 của UBND tỉnh làm việc tại 2 xã Bạch Đằng, Thượng Quận (cùng thị xã Kinh Môn).

Đoàn làm việc tại xã Thượng Quận, thẩm định tiêu chí trường học

Hai xã trên đạt chuẩn NTM năm 2014.

Đại diện 2 xã báo cáo kết quả thực hiện 18 tiêu chí của xã NTM nâng cao tại địa phương. Các xã đều quyết tâm cao và đạt được những kết quả quan trọng trong xây dựng NTM theo hướng bền vững.

Trong năm qua, với sự quyết tâm, nỗ lực, đồng thuận của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, xã Bạch Đằng đã cơ bản hoàn thành 18 tiêu chí NTM nâng cao. Cơ sở hạ tầng nông thôn được xây dựng tương đối hoàn thiện, đạt chuẩn theo tiêu chí NTM nâng cao.

Toàn bộ trục đường xã, trục thôn, liên thôn, ngõ xóm được trải nhựa hoặc bê tông. Cả 3 trường học trên địa bàn xã đều đạt chuẩn quốc gia. Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã và Nhà văn hóa 3 thôn được chỉnh trang, tu sửa khang trang, khai thác sử dụng hiệu quả. Các thôn trong xã đạt danh hiệu văn hóa. Năm 2019, thu nhập bình quân đầu người của xã ước đạt 55 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,3%... 

Những năm qua, xã Thượng Quận luôn nỗ lực phấn đấu giữ vững và phát huy chất lượng các tiêu chí NTM, xây dựng kế hoạch và phấn đấu đạt bộ tiêu chí xã NTM nâng cao trong năm 2019. Xã đầu tư hơn 24,2 tỷ đồng xây dựng NTM nâng cao; trong đó, ngân sách huyện hỗ trợ 12,8 tỷ đồng, ngân sách xã gần 7,75 tỷ đồng, còn lại do nhân dân đóng góp...

Trên cơ sở các báo cáo và quá trình kiểm tra thực tế tại các xã, các thành viên trong đoàn khẳng định sau khi đạt chuẩn NTM năm 2014, cả 2 xã đều duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã NTM gắn với thực hiện 18 tiêu chí NTM nâng cao. Cả 2 xã đều có kết quả một số tiêu chí cơ bản cao hơn so với thời điểm được công nhận NTM. Các thành viên trong đoàn đánh giá 2 xã cơ bản đạt các tiêu chí NTM nâng cao theo quy định.

Đoàn đề nghị 2 xã tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng các tiêu chí, hoàn thiện tiêu chí giao thông, khai thác, sử dụng hiệu quả các thiết chế văn hóa, quan tâm hơn nữa công tác vệ sinh môi trường và tiêu chí chợ. 2 xã sớm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục xã NTM nâng cao để đoàn thẩm định bỏ phiếu thống nhất, báo cáo, trình UBND tỉnh xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2019.

Đoàn đề nghị 2 địa phương sau khi đạt chuẩn NTM nâng cao tiếp tục đăng ký về đích xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2020.

NGUYỄN HẬU

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu