Ninh Giang phấn đấu 80% diện tích gieo cấy giống lúa chất lượng cao

THỨ SÁU, 11/06/2021 20:05:48

Vụ mùa năm 2021, huyện Ninh Giang phấn đấu có 80% diện tích trồng giống lúa chất lượng cao như BC15, Bắc thơm số 7, Đài thơm 8...

Vụ mùa năm 2021, huyện Ninh Giang phấn đấu gieo trồng 6.750 ha, trong đó có 6.350 ha trồng lúa, còn lại là rau màu. Đối với diện tích cấy lúa, huyện phấn đấu có 80% trồng giống lúa chất lượng cao như BC15, Bắc thơm số 7, Đài thơm 8; mỗi xã có ít nhất một vùng sản xuất lúa tập trung giống chất lượng cao có quy mô trên 30 ha; xây dựng các mô hình giống lúa nếp cái hoa vàng, VNR 20, QR 15 và cấy máy bằng mạ khay. Tập trung chuyển đổi, tăng diện tích sản xuất rau an toàn, ưu tiên các loại cây có bao tiêu sản phẩm tốt như ngô, dưa chuột, bí xanh, ớt, bí đỏ...

Trong vụ mùa, UBND huyện Ninh Giang sẽ hỗ trợ 10.000 đồng/kg thóc giống đối với vùng sản xuất tập trung lúa chất lượng cao quy mô vùng trên 30 ha; từ 16.000 - 20.000 đồng/kg đối với các mô hình khác; 50.000 đồng/sào với mô hình cấy máy bằng mạ khay...

PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu