Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX

THỨ SÁU, 23/03/2018 20:10:22

Ngày 23.3, Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Liên minh HTX tỉnh về tình hình hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX.


Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh giám sát hoạt động Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Quang Hưng, Trưởng Ban Kinh tế và ngân sách HĐND tỉnh đề nghị thời gian tới Liên minh HTX tỉnh cần khoanh vùng nợ và giải quyết dứt điểm nợ xấu. Thẩm định, hoàn thiện cho vay vốn các dự án đủ điều kiện trong các đợt tiếp theo; thường xuyên kiểm tra mục đích và  nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của các HTX... Phối hợp với các cơ quan chức năng để kiện toàn bộ máy quản lý quỹ.

Đến ngày 30.1.2015, UBND tỉnh đã tạm ứng cho Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX 3 tỷ đồng. Đến hết năm 2017, HTX đã cho 48 lượt HTX vay vốn, tổng số tiền giải ngân gần 10,5 tỷ đồng. Số HTX trả tiền gốc và lãi theo hợp đồng chiếm 98%.

Liên minh HTX tỉnh đề nghị thời gian tới UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX với vốn điều lệ 5 tỷ đồng...
TRẦN HIỀN

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu