Nam Sách: Gieo cấy xong vụ chiêm xuân trước kế hoạch 4 ngày

THỨ SÁU, 21/02/2020 19:08:49

​Đến ngày 20.2, huyện Nam Sách đã hoàn thành gieo cấy toàn bộ 4.436 ha lúa xuân, sớm hơn 4 ngày so với kế hoạch của tỉnh.


     Nông dân xã Nam Chính gieo thẳng lúa xuân

Năm nay, tỷ lệ gieo thẳng và cấy bằng mạ sân của huyện đạt hơn 98% (vượt 5% kế hoạch). 

Để chủ động ứng phó với điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, huyện quy hoạch 18 vùng với tổng diện tích 685 ha sản xuất lúa tập trung có giá trị kinh tế cao; giảm trà xuân sớm xuống còn 6,5% diện tích, tăng trà xuân muộn lên 93,5% diện tích.

Huyện tiếp tục hỗ trợ nông dân quy vùng sản xuất tập trung có quy mô từ 30 ha trở lên gắn với bao tiêu sản phẩm; hỗ trợ kinh phí mua giống lúa cho các mô hình sản xuất thử và trình diễn các giống lúa mới để có cơ sở bổ sung vào cơ cấu gieo cấy của huyện.              

 NGỌC HÙNG

 

 

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu