Kinh Môn hỗ trợ chế phẩm EMINA cho trồng cây hành, tỏi, mủa

THỨ HAI, 05/11/2018 18:51:10

Đến nay đã có 24 trong tổng số 25 xã, thị trấn của huyện Kinh Môn được hỗ trợ chế phẩm EMINA cho cây hành, tỏi, mủa với diện tích 3.442 ha. Mỗi ha được hỗ trợ 840.000 đồng.

Đây là năm đầu tiên huyện Kinh Môn thực hiện hỗ trợ chế phẩm EMINA trên quy mô toàn huyện. Sử dụng chế phẩm EMINA phun ngoài tác dụng cải tạo đất còn làm cho cây trồng đạt năng suất, chất lượng cao, ít sâu bệnh...
THANH HÀ

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu