Kim Thành: Toàn bộ rau màu vụ đông sản xuất theo hướng VietGAP

THỨ HAI, 05/11/2018 09:07:32

Vụ đông năm nay, toàn bộ diện tích rau màu của huyện Kim Thành sẽ được sản xuất theo hướng VietGAP.

Trong đó, huyện xây dựng 27 ha rau ăn lá, củ đậu tại các xã Đồng Gia, Tam Kỳ theo đúng tiêu chuẩn để đề nghị cấp giấy chứng nhận VietGAP và 40 ha khoai tây ở xã Kim Tân có hợp đồng bao tiêu từ đầu vụ. Huyện đã phối hợp với các đơn vị chuyên môn tăng cường tập huấn kỹ thuật sản xuất VietGAP cho nông dân.

Vụ đông này, huyện Kim Thành có kế hoạch gieo trồng 2.300 ha, bao gồm 450 ha củ đậu, 420 ha dưa hấu, 130 ha ngô, còn lại là rau.
DC

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu