Kim Thành hỗ trợ nông dân 1,6 tỷ đồng làm nhà màng, nhà lưới

THỨ TƯ, 09/06/2021 14:51:36

Năm 2021, huyện Kim Thành hỗ trợ 1,6 tỷ đồng cho nông dân làm 32.000 m2 nhà màng, nhà lưới tại các xã Tuấn Việt và Kim Xuyên (50.000 đồng/m2).

Kinh phí hỗ trợ được trích từ ngân sách huyện. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đang hoàn thiện các thủ tục để chi trả hỗ trợ nông dân.

Đến nay, huyện Kim Thành có trên 43.000 m2 nhà màng, nhà lưới tại các xã Tam Kỳ, Đồng Cẩm, Kim Xuyên, Tuấn Việt. Nhiều năm trước, nông dân 2 xã Đồng Cẩm, Tam Kỳ cũng được hỗ trợ khi làm nhà màng, nhà lưới. Theo đánh giá, giá trị sản xuất trong nhà màng, nhà lưới cao gấp 30 lần so với cấy lúa, 15 lần so với trồng rau màu thông thường. 
 
PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu