Kim Thành hỗ trợ 50.000 đồng/m2 nhà màng, nhà lưới

THỨ SÁU, 09/11/2018 17:14:26

Vụ chiêm xuân năm 2018 - 2019, huyện Kim Thành phấn đấu gieo cấy 5.215 ha lúa và 780 ha rau màu các loại.

Huyện Kim Thành triển khai kế hoạch sản xuất vụ chiêm xuân năm 2018 - 2019 
Trong đó, lúa lai, lúa chất lượng cao chiếm 68% diện tích. Trong vụ này, huyện tiếp tục hỗ trợ 50.000 đồng/m2 nhà màng, nhà lưới đối với mô hình mới có quy mô từ 500 m2 trở lên. Huyện đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa tập trung gắn với bao tiêu sản phẩm, chuyển đổi, tích tụ ruộng đất xây dựng vùng sản xuất quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất theo quy trình VietGAP với các vùng chuyên canh rau màu, hoa quả...

Hiện nay, Kim Thành đã có 8 hộ đăng ký sản xuất nông nghiệp bằng nhà màng, nhà lưới với tổng diện tích gần 9.000 m2, tập trung tại các xã: Việt Hưng, Thượng Vũ, Ngũ Phúc, Bình Dân, Kim Tân... 
HV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu