Khắc phục ô nhiễm nguồn nước sông Bắc Hưng Hải

THỨ TƯ, 09/06/2021 13:43:19

Để khắc phục tình trạng ô nhiễm nguồn nước sông Bắc Hưng Hải và cải thiện chất lượng nước, UBND tỉnh vừa đề xuất, kiến nghị một số giải pháp tới các bộ, ngành của trung ương và một số tỉnh liên quan.

Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp xây dựng quy chế về quản lý, khai thác và bảo vệ nguồn nước hệ thống Bắc Hưng Hải. Thống nhất cơ chế quản lý việc xả thải và cấp phép xả thải cho các nguồn thải vào hệ thống. Phân loại và xây dựng cơ sở dữ liệu về nguồn thải trên hệ thống Bắc Hưng Hải.

Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm xây dựng, nâng cấp cụm công trình đầu mối trạm bơm Xuân Quan và cống trạm bơm Nghi Xuyên theo quy hoạch. Thông báo và phối hợp chặt chẽ với các tỉnh có liên quan việc điều tiết nước và vận hành các trạm bơm. Kiểm soát nước thải, chất thải trong sản xuất nông nghiệp. TP Hà Nội đẩy nhanh tiến độ và sớm đưa các dự án nhà máy xử lý nước thải tập trung vào vận hành nhằm giải quyết tình trạng ô nhiễm nước sông Cầu Bây. Tỉnh Hưng Yên cần kiểm soát, xử lý nước thải làng nghề, nước thải của các cụm công nghiệp trước khi xả thải vào trục sông Bắc Hưng Hải...
 
PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu