Hơn 400 hộ ký cam kết không phát sinh vi phạm công trình thủy lợi

THỨ TƯ, 09/06/2021 22:18:16

Hơn 400 hộ dân sống ven 11 tuyến kênh ở các huyện, thị xã, thành phố đã ký cam kết không phát sinh thêm vi phạm công trình thủy lợi.

Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện Thanh Miện xác định vi phạm và yêu cầu người dân sống ven sông Hồng Quang ký cam kết không phát sinh thêm vi phạm công trình thủy lợi

Đến nay, hơn 400 hộ dân sống ven 11 tuyến kênh ở các huyện, thị xã, thành phố đã ký cam kết không phát sinh thêm vi phạm công trình thủy lợi với Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi tỉnh và chính quyền địa phương. 

Trước đó, trong tháng 5 Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi tỉnh đã yêu cầu các xí nghiệp thành viên tổ chức cho người dân và các đơn vị liên quan ở ven các tuyến kênh ký cam kết không vi phạm công trình thủy lợi. Mỗi địa phương chọn 1 tuyến kênh để thí điểm. Sau đó, công ty sẽ tổng hợp, báo cáo, rút kinh nghiệm và xây dựng kế hoạch để nhân rộng trong thời gian tới. Việc yêu cầu người dân sống ven các tuyến kênh ký cam kết giúp giảm tình trạng phát sinh vi phạm công trình thủy lợi, bảo đảm an toàn các tuyến kênh.
TH

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu