Hội viên phụ nữ ở Nam Sách thu hoạch lúa giúp người bị cách ly

THỨ HAI, 07/06/2021 18:55:19

Từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 6, hội viên phụ nữ các xã Nam Hưng, Minh Tân, An Lâm (Nam Sách) đã tích cực thu hoạch lúa và tiêu thụ dưa lê giúp các hội viên đang phải cách ly tại nhà.


Hội Phụ nữ xã An Lâm (Nam Sách) hỗ trợ thu hoạch lúa cho hội viên đang thực hiện cách ly

Hội Phụ nữ xã Nam Hưng huy động 28 hội viên thu hoạch 5 sào ruộng của 2 gia đình. Hội Phụ nữ xã An Lâm bố trí 15 hội viên thu hoạch 8 sào ruộng của 2 gia đình. Hội Hội Phụ nữ xã Minh Tân huy động 14 hội viên thu hoạch 7 sào ruộng và dưa lê của 4 gia đình.

Các gia đình được hỗ trợ thu hoạch đều là hội viên đang thực hiện cách ly tại nhà để phòng chống dịch Covid-19.       

Thời gian tới, Hội Phụ nữ các xã tiếp tục giúp đỡ các hội viên gặp khó khăn trong việc thu hoạch và tiêu thụ nông sản, chuẩn bị tốt các điều kiện cho sản xuất vụ mùa sắp tới.

THÀNH ĐẠT

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu