Gia Lộc: Xây dựng thêm 30 ha rau màu VietGAP

THỨ BA, 27/08/2019 08:37:39

Vụ đông năm nay, huyện Gia Lộc sẽ xây dựng thêm 30 ha rau màu VietGAP ở 3 xã Đoàn Thượng, Nhật Tân, Toàn Thắng.


Nông dân Gia Lộc tập trung gieo trồng vụ đông sớm
Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Gia Lộc, đến nay toàn huyện đã gieo trồng được 700 ha rau màu vụ đông sớm, tập trung ở các xã Gia Xuyên, Phạm Trấn, Đoàn Thượng, Toàn Thắng, Lê Lợi, tăng hơn 100 ha so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân do thời tiết thuận lợi cho làm đất, gieo trồng. Vụ này, huyện sẽ xây dựng thêm 30 ha rau màu VietGAP ở 3 xã Đoàn Thượng, Nhật Tân, Toàn Thắng.

Vụ đông năm nay, huyện Gia Lộc có kế hoạch gieo trồng 2.500 ha rau màu, chủ yếu là cải bắp, su hào, su lơ. Huyện tiếp tục duy trì 86 vùng sản xuất rau màu tập trung với tổng diện tích 1.300 ha.
PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu