Chưa có thiết bị quan trắc an toàn hồ đập

THỨ NĂM, 28/06/2018 13:32:23

Các hồ cũng chưa có kiểm định an toàn theo quy định và quy trình vận hành chính thức do cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Theo Xí nghiệp Khai thác công trình thuỷ lợi thị xã Chí Linh, hiện các hồ Phú Lợi, Bến Tắm Ngoài, Suối Găng, Láng Trẽ, Hố Vến, Chóp Sôi và Trại Sen có thân đập dâng, đập tràn ổn định, không bị biến dạng và hiện tượng sạt trượt. Riêng hồ Chín Thượng có hiện tượng thân đập bị thấm khi mực nước lòng hồ ở cao trình lớn. Dù vậy, các hồ đập đều chưa có thiết bị quan trắc mà chỉ được kiểm tra bằng mắt thường nên khó phát hiện sự cố. Các hồ cũng chưa có kiểm định an toàn theo quy định và quy trình vận hành chính thức do cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Để bảo đảm an toàn hồ đập trong mùa mưa bão, Xí nghiệp Khai thác công trình thị xã thường xuyên duy tu, bảo dưỡng các thiết bị, công trình và xây dựng phương án ứng phó theo từng cấp độ thiên tai.
DŨNG CƯỜNG

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu