Chủ động phòng trừ rầy, bệnh lùn sọc đen phương Nam, vàng lá di động

THỨ SÁU, 10/08/2018 16:53:03

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành chủ động phòng trừ rầy, bệnh lùn sọc đen phương Nam, vàng lá di động.

Trước tình trạng các trà lúa ở nhiều nơi trong tỉnh bị nhiễm bệnh, ngày 10.8, Chủ tịch UBND tỉnh có công văn yêu cầu các cấp, các ngành liên quan chủ động phòng trừ rầy, bệnh lùn sọc đen phương Nam (LSĐPN), vàng lá di động (VLDĐ).

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên trong UBND cấp huyện phụ trách từng địa bàn, tập trung chỉ đạo phòng trừ rầy là môi giới truyền bệnh. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp chặt chẽ với lực lượng cán bộ bảo vệ thực vật trên địa bàn tăng cường bám sát đồng ruộng, nắm chắc diễn biến phát sinh gây hại của rầy, bệnh LSĐPN, VLDĐ trên từng trà lúa. Đặc biệt lưu ý tới trà mùa trung cấy muộn và trà mùa muộn để kịp thời tham mưu các phương án phòng trừ. Chỉ đạo UBND cấp xã đôn đốc nông dân tích cực kiểm tra đồng ruộng, thực hiện các biện pháp phòng trừ rầy, bệnh LSĐPN, VLDĐ.

Với những diện tích lúa đang trong giai đoạn đẻ nhánh, tuyên truyền nông dân đồng loạt phun trừ rầy từ ngày 11-20.8 bằng các loại thuốc đặc hiệu. Ở những nơi đã phát hiện có lúa nhiễm bệnh LSĐPN, VLDĐ, hướng dẫn nông dân nhổ bỏ khóm lúa bị bệnh, vùi sâu xuống bùn trước khi phun thuốc trừ rầy. Cần phun trừ cả trên bờ ruộng, bờ mương để rầy không còn nơi cư trú.

Với những diện tích lúa đã đứng cái làm đòng, khẩn trương phun trừ khi mật độ rầy cao nhằm hạn chế lây lan sang trà lúa mùa muộn. Phân công đơn vị chuyên môn và UBND cấp xã kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở, đại lý kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật kém chất lượng hoặc lợi dụng tình hình bệnh hại để tăng giá thuốc.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Bảo vệ thực vật, Trung tâm Khuyến nông tỉnh cử cán bộ tăng cường cho cơ sở, nắm chắc diễn biến phát triển của rầy, bệnh LSĐPN, VLDĐ để khuyến cáo nông dân phòng trừ hiệu quả. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Bắc thu thập mẫu lúa, mẫu rầy, kiểm tra tỷ lệ nhiễm bệnh. Thường xuyên báo cáo UBND tỉnh về tình hình dịch bệnh và kết quả phòng trừ để có chỉ đạo kịp thời. Các cơ quan thông tin đại chúng tích cực tuyên truyền về các biện pháp phòng trừ rầy, bệnh LSĐPN, VLDĐ để người dân nắm được và chủ động thực hiện.
PV 

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu