Bình Giang tu sửa máy móc nhiều trạm bơm tiêu

THỨ NĂM, 16/07/2020 10:27:44

Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện Bình Giang đã tu sửa xong máy móc, thiết bị tại các trạm bơm tiêu để sẵn sàng chống úng.


Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện Bình Giang đã tu sửa xong máy móc, thiết bị tại các trạm bơm tiêu, sẵn sàng chống úng

Đơn vị đã sửa chữa một số máy bơm tại các trạm bơm Trinh Nữ, Thái Dương, Hùng Thắng, Mòi... với tổng kinh phí hơn 250 triệu đồng. 

Đơn vị cũng sửa chữa cống Hà Chợ trên kênh Phủ - Hà Chợ với kinh phí 100 triệu đồng. 

PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu