Bình Giang: 100% đường trục xã, liên xã được nhựa hóa, bê tông hóa

THỨ TƯ, 23/10/2019 21:12:52

Trong 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Bình Giang đã được tỉnh hỗ trợ gần 46.159 tấn xi măng.

100% đường trục xã, liên xã tại Bình Giang đã được nhựa hóa, bê tông hóa
Từ nguồn xi măng này, huyện đã cải tạo, sửa chữa 243,66 km đường giao thông nông thôn. 

Đến nay, toàn huyện có hơn 64 km đường trục xã, liên xã; hơn 184 km đường thôn được nhựa hóa, bê tông hóa... Tỷ lệ đường trục xã và liên xã được nhựa hóa, bê tông hóa đạt 100%. 

Các tuyến giao thông từ đường trục xã, thôn, xóm, đường trục chính nội đồng được cứng hóa, bảo đảm thuận tiện cho người dân đi lại, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn huyện.
NINH THÀNH

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu