Cẩm Giàng: 98% số hộ hài lòng với kết quả xây dựng nông thôn mới

THỨ NĂM, 07/06/2018 15:41:06

Người dân hài lòng với việc cải cách thủ tục hành chính ở địa phương và tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ công chức địa phương...

Theo Ủy ban MTTQ huyện Cẩm Giàng, có trên 98% số người dân được hỏi tại các xã Cẩm Phúc, Cẩm Vũ, Ngọc Liên và Lương Điền hài lòng với kết quả xây dựng nông thôn mới (NTM). Kết quả đánh giá được niêm yết công khai tại nhà văn hóa và được công bố hằng ngày trên Đài Truyền thanh của các xã. 

Các lĩnh vực khác như vai trò chỉ đạo, quản lý của các cấp ủy đảng, chính quyền và công tác tuyên truyền, vận động của Ủy ban MTTQ, đoàn thể trong xây dựng NTM; việc cải cách thủ tục hành chính ở địa phương và tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ công chức địa phương... đều có từ 95% số người được hỏi hài lòng trở lên.

Ủy ban MTTQ huyện Cẩm Giàng đã tổ chức lấy ý kiến đối với kết quả xây dựng NTM ở 6.865 hộ dân, chiếm 63,2% số hộ của 4 xã trên.
PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu