Bảo vệ quỹ đất sản xuất nông nghiệp cho năng suất, chất lượng cao

THỨ NĂM, 10/09/2020 11:54:22

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành nông nghiệp chủ động rà soát, quản lý bảo vệ quỹ đất sản xuất nông nghiệp theo hướng bảo đảm an ninh lương thực là ưu tiên số 1.


Đồng chí 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lưu Văn Bản phát biểu kết luận cuộc họp

Sáng 10.9, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lưu Văn Bản chủ trì cuộc họp triển khai việc rà soát, quản lý bảo vệ quỹ đất sản xuất nông nghiệp cho năng suất, chất lượng cao trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ ý kiến đóng góp của các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lưu Văn Bản yêu cầu ngành nông nghiệp phải đi trước trong công tác rà soát, quản lý bảo vệ quỹ đất sản xuất nông nghiệp cho năng suất, chất lượng cao trên địa bàn tỉnh; chủ trì cùng các ngành, địa phương xác định rõ quỹ đất dành cho sản xuất nông nghiệp theo hướng bảo đảm an ninh lương thực là ưu tiên số 1. Diện tích này phải được bảo vệ tuyệt đối, không được phép xâm hại trong quá trình phát triển công nghiệp, đô thị. Quy hoạch cần hướng tới bảo vệ những diện tích trồng lúa cho năng suất, chất lượng cao, diện tích nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi, cây ăn quả của từng địa phương. Trên cơ sở đó, các sở, ngành, địa phương đề xuất những chính sách hỗ trợ phù hợp cho từng hộ, từng cơ sở sản xuất cũng như thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nhằm nâng cao giá trị sản xuất của ngành, tạo thu nhập tốt cho người dân.

Các ngành, địa phương cùng rà soát với ngành nông nghiệp để thống nhất vị trí quy hoạch phát triển công nghiệp, đô thị gắn với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Quy hoạch phải rõ ràng để mời gọi doanh nghiệp, tránh chạy theo nhà đầu tư. Những địa phương đã có quy hoạch chung cần xem xét, rà soát lại, nếu chưa phù hợp thì điều chỉnh nhưng phải bài bản, khoa học, phù hợp thực tiễn, tránh điều chỉnh nhỏ lẻ, không mang tính tổng thể. Các huyện, thành phố, thị xã cần mời đơn vị tư vấn có năng lực để xây dựng quy hoạch bảo đảm chất lượng, có tính khả thi cao trong quá trình thực hiện... 

Tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lưu Văn Bản yêu cầu các địa phương cần có cơ chế chặt chẽ trong quản lý đất đai, đầu tư xây dựng cấp xã, phường, tránh tình trạng buông lỏng như thời gian qua.

VỊ THỦY

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu