30 mô hình tích tụ ruộng đất

THỨ BA, 04/08/2020 12:52:56

Các hộ tích tụ ruộng đất chủ yếu sản xuất lúa hàng hóa và trồng rau màu tập trung.

Huyện Thanh Miện hiện có 30 mô hình tích tụ ruộng đất với quy mô từ 5 ha/mô hình trở lên, tập trung ở các xã Ngũ Hùng, Ngô Quyền, Chi Lăng Nam, Thanh Giang. Mô hình lớn nhất rộng 43,8 ha, ở xã Ngũ Hùng.

Các hộ tích tụ ruộng đất chủ yếu sản xuất lúa hàng hóa và trồng rau màu tập trung. Các mô hình đều có hợp đồng bao tiêu sản phẩm từ đầu vụ, cho hiệu quả kinh tế gấp 2 lần so với sản xuất nhỏ lẻ.
DŨNG CƯỜNG

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu