Năng suất lúa nếp hương cấy máy cao hơn gần 4 tạ/ha so với gieo thẳng

THỨ HAI, 20/06/2022 10:12:49

Theo đánh giá của Trung tâm Khuyến nông tỉnh, mô hình sản xuất lúa nếp hương ứng dụng mạ khay máy cấy giúp lúa có khả năng chống chịu sâu bệnh tốt hơn, đặc biệt là kháng rầy nâu.

Các đại biểu và nông dân kiểm tra thực tế mô hình giống nếp hương cấy máy bằng mạ khay tại xã Phạm Kha (Thanh Miện)
Chi phí cho cấy lúa bằng máy thấp hơn so với gieo thẳng hơn 2,9 triệu đồng/ha (giảm chi phí giống và 1 lần phun thuốc bảo vệ thực vật). Năng suất lúa đạt 68,1 tạ/ha, cao hơn so với giống nếp hương gieo thẳng 3,8 tạ/ha. Hiệu quả kinh tế đạt hơn 22 triệu đồng/ha, cao hơn 6,5 triệu đồng/ha. 

Đây là kết quả được Trung tâm Khuyến nông đưa ra sau khi khảo nghiệm mô hình ứng dụng mạ khay máy cấy trong sản xuất lúa nếp hương vụ xuân với diện tích 35 ha tại xã Phạm Kha (Thanh Miện). Mô hình thuộc Dự án "Xây dựng mô hình tổ chức dịch vụ ứng dụng mạ khay cấy máy trong sản xuất lúa tại Hải Dương giai đoạn 2021-2023".
TRẦN HIỀN

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu