Kết nối, tiêu thụ một số sản phẩm, nông sản của Hải Dương

THỨ NĂM, 20/01/2022 09:00:00

HTX Hỗ trợ tiêu dùng quận Long Biên (Hà Nội) đã kết nối, tiêu thụ nông sản, sản phẩm của một số cơ sở sản xuất, HTX trên địa bàn tỉnh.


HTX Hỗ trợ tiêu dùng quận Long Biên đã kết nối, tiêu thụ 5 tấn khoai tây của xã Toàn Thắng (Gia Lộc)

Cụ thể, đơn vị đã hỗ trợ tiêu thụ 5 tấn khoai tây của xã Toàn Thắng (Gia Lộc), 2 tạ hành tỏi của HTX Dịch vụ nông nghiệp xã Hiệp Hòa (Kinh Môn), 300 gói kẹo lạc, kẹo dồi (Cơ sở sản xuất kẹo lạc Vân Giang), 10 kg trà ngưu bàng (HTX Nông nghiệp Senfarm).

Ngoài ra, HTX Hỗ trợ tiêu dùng quận Long Biên còn tích cực kết nối, giới thiệu để hỗ trợ tiêu thụ một số sản phẩm, nông sản khác như cam Thất Hùng, nấm Kinh Môn...

PV 

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu