Kết nối tiêu thụ khoảng 20 tấn cá lồng/ngày tại TP Hải Dương

THỨ SÁU, 17/09/2021 10:02:06

TP Hải Dương là một trong những địa phương có số lượng lồng cá lớn của tỉnh với hơn 2.300 lồng nuôi, chủ yếu là cá trắm, chép thường, chép giòn, rô phi đơn tính, diêu hồng...

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã kết nối với một số đầu mối tiêu thụ thủy sản và đề nghị UBND TP Hải Dương chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường hỗ trợ tiêu thụ; cung cấp thông tin các đầu mối tiêu thụ thủy sản đến các hộ nuôi để chủ động kết nối.

Kết quả, đã có 8 cơ sở thu mua cá lồng cho người dân với tổng sản lượng tiêu thụ trung bình mỗi ngày khoảng 20 tấn.

TP Hải Dương là một trong những địa phương có số lượng lồng cá lớn của tỉnh với hơn 2.300 lồng nuôi, chủ yếu là cá trắm, chép thường, chép giòn, rô phi đơn tính, diêu hồng...

Do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên việc tiêu thụ cá lồng gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến việc tái đầu tư, mở rộng sản xuất cho người nuôi.
PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu